VISUALITZACIONS DE PÀGINES AHIR : 1.124
VISUALITZACIONS ELS DARRERS 30 DIES: 36.504

L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

dilluns, 29 de juny de 2015

La piscina municipal ha obert les portes després de les obres de milloraLa piscina municipal ha obert avui les portes després d’haver conclós les obres de millora general de les instal·lacions que ha suposat una inversió de 214.000 euros. 

La piscina estarà oberta tot l’estiu i durant el matí tindran lloc els cursets per a xiquets i xiquetes mentre que la vesprada es dedicarà als majors i a les activitats d’Aquagim que cada any té una major acceptació. Avui dilluns i demà dimarts són dies de portes obertes a tot el públic per seguir després amb l’horari normal per a les persones que vulguen acudir a donar-se un bany. 
 

L’ajuntament de Tavernes ha invertit sobre els 214.000 euros dins del PPOS de la Diputació en un projecte de millora dels vestidors, dutxes i serveis de la piscina, canviar el terra de la piscina per un altre, totalment antirrelliscant i reparar i sanejar les bigues del sostre.
 

A més d’aquestes obres, l’Ajuntament ha procedit a substituir i traslladar de lloc la bomba d’aigua, actualment enterrada davall del mateix vas de la piscina. Això venia donant molts problemes quan es trencava o en casos de fuites d’aigua, perquè el sistema elèctric es convertia en un perill per a la seguretats del operaris que acudien a solucionar el problema. La nova bomba i tot el sistema de depuració, així com elements elèctrics del funcionament, s’ubiquen ara en la superfície al costat dels pavellons que serveixen de vestidors.
-

L'expresident de la Generalitat, José Luis Olivas, detingut


L'ex-president de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, i responsable de Bancaja ha estat detingut per la Guàrdia Civil acusat d'estafa i malversació. El jutge investiga la concessió d'uns crèdits bancaris per a unes operacions al Carib que s'haurien concedit sense complir els requisits pertinents. 

En l'operació han estat detingudes vuit persones més a València, Alacant, Barcelona, Palma i també Madrid, la majoria ex-alts càrrecs de Bancaja i de Banc de València.

Olivas va ser cap del Consell durant un any, del 2002 al 2003. En la seva etapa de banquer va ser president de Bancaja, del Banc de València i vice-president de Bankia.

El nou Consell Valencià


El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha donat a conèixer els noms dels membres del nou Consell, que per primera vegada a la història serà paritari. Hi havia gran atenció sobre qui recauria la conselleria de Cultura i Educació, que fins ahir encara encallava negociacions, i finalment ha sigut per Vicent Marzà, que fins ara actuava com a portaveu de Compromís per Castelló.

Els altres noms que formaran el govern són la ja coneguda vice-presidència de Mònica Oltra, Gabriela Bravo, consellera de Justícia, la diputada Carmen Montón, de Sanitat, Vicent Soler d'Hisenda, María José Salvador, d'Habitatge, Helena Cebrián, d'agricultura, Vicent Soler, d'Hisenda i model econòmic, Manuel Alcaraz, de Transparència, Participació i Cooperació, i Rafael Climent, d'Economia i Comerç.

La proposta del Bloc de què la independent Gràcia Jiménez fos la consellera d'Educació i Cultura no ha tingut el suficient consens entre el seu soci de coalició, Iniciativa, ni al PSOE. Serà finalment Vicent Marzà,
portaveu de Compromís per Castelló. Mestre, especialista en llengua anglesa. Militant del Bloc i STEPV i ha estat dinamitzador cultural per a Escola Valenciana. 

 - President: Ximo Puig (PSOE).- Vicepresidència, Portaveu, Política Inclusiva i Igualtat: Mònica Oltra (Compromís).- Conselleria d’Hisenda, Model Econòmic i Administració Pública: Vicent Soler (PSOE).- Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural: Elena Cebrián (Independent).- Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació: Rafa Climent (Compromís).- Transparència, Responsabilitat Social, Participació Ciutadana i Cooperació : Manuel Alcaraz (Compromís).- Conselleria d'Educació i Cultura: Vicent Marzà (Compromís).- Sanitat Universal i Coparticipació:  Carmen Montón (PSOE).- Conselleria de Justícia, Governació i Reformes Democràtiques: Gabriela Bravo (Independent).- Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori: Mª José Salvador (PSOE).

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ: La sentència completa del TSJ


La Cotorra us dóna a conéixer avui la sentència completa del TSJ valencià sobre la reclamació interposada per Compromís per tal que se li adjudicaren els 30 vots que falten en el recompte i per tant el 10é regidor. 

Hem sofert atacs per haver informat i explicat amb claredat quin era l’estat de la qüestió en cada moment del procés, una informació que vam iniciar uns dies abans de la data prevista de constitució dels ajuntaments (13 juny) i on vam explicar perquè no es constituiria el de Tavernes. 

També informàvem que EU era l’únic partit que havia presentat al·legacions al recurs de Compromís, però que no sabíem en quin sentit ho havia fet. Copiem textualment: “No ha transcendit en quin sentit farà EU les al·legacions: si demanarà el regidor, que no li han atorgat les urnes, per no haver presentat Compromís la reclamació al recompte de la JEZ el dia que tocava o farà expressa renuncia del mateix en considerar que les urnes no li l'han atorgat. Hem escoltat opinions de les dues classes entre membres d'EU, però sempre expressades a títol personal”. 

La frase ens ha dut tot un seguit de desqualificacions i critiques, quan simplement explicàvem la situació concreta en eixe punt del procés: Dies abans del 13 de juny, se sabía que EU havia presentat al·legacions, però no el contingut. I també era sabut i indiscutible: per no haver presentat Compromís la reclamació al recompte, se li atorgava un segon regidor a EU no aconseguit en les urnes. I això és una veritat com un temple. 

Després vam explicar perquè l’Ajuntament es constituirà el dia 3 de juliol, en base al que diu la Llei Electoral, i tal com hem conegut els documents hem anat informant dels detalls del recurs i al·legacions. Mai no hem tergiversat, interpretat, ni canviat cap coma dels documents. Mai no hem criticat la postura d’EU, totalment legal – encara que ells interpreten que hem publicat falsedats i en contra seua - i per això no hem tingut cap dubte ni problemes de consciència a l’hora de fer conéixer l’escrit d’al·legacions d’EU com ara donem a conéixer la sentència completa.


Demanem l’atenció del lector als punts “Antecedentes de hecho”. En el primer, deixa ben clar que només hi hagut un recurs de Compromís, en el TSJ, en el segon al final explica que el Ministeri Fiscal demanava el 10 regidor per a Compromís si es demostrava “lo alegado”, o siga que els 30 vots eren seus, com es va demostrar, i el punt tercer diu clarament que EU impugnava el recurs de Compromís.

Que el lector valore el comunicat d'EU, on ens posa a caldo, i la informació que hem oferit, on mai no hem fet cap valoració de l’actuació d’EU. Simplement ens hem limitat a informar i només sobre el recurs al TSJ. Hauríem pogut parlar si ha estat o no EU Tavernes qui promou l'al·legació, les peticions d’EU a Compromís de regidories, o opinions personals que alguns tenen sobre els regidors electes de Compromís i la seua capacitat de gestió en l'Ajuntament, però ens les hem callades. No anava amb el tema.

Pensem que la publicació que hem fet,  de les al·legacions d’EU i ara avui de la sentència del TSJ completa, deixa ben palés que no hem falsejat res i hem informat en cada moment la realitat dels fets i dels documents. Si algú ha volgut vore altres coses, no és problema nostre. 
Ací podeu descarregar la sentència completa en pdf del TSJ


Sentencia completa del TSJ en pdf


Actualitzat: No anem a canviar ni una coma del que hem escrit


Llegim al blog d’EU que la Cotorra ha escrit una falsedat i que hem de rectificar. Doncs no, ni hem escrit cap falsedat ni anem a canviar una coma del que vam escriure. Nosaltres no solem usar la mentira ans al contrari, quan escrivim ho fem amb les dades i documents a la mà.

Cal tindre clar una cosa: Compromís només ha presentat un recurs, un només, i eixe recurs es va presentar al TSJ en temps i forma i en contra de la proclamació d’electes el dia 31 de maig, diumenge.

Compromís no va presentar mai cap recurs anterior com sembla vol fer creure EU quan afirma: “En assabentar-nos que Compromís havia presentat recurs, en contra del que va dir La Cotorra de la Vall, ens vàrem inhibir. I, si algú té dubtes, li podem remetre la comunicació del jutjat a Compromís on no figura EUPV per a res. Per tant,esperem rectifiquen eixa falsedat.”

Per a continuar després dient “Compromís torna a presentar recurs davant el Tribunal Superior de Justícia i ara sí, el nostre advocat, va presentar recurs electoral, on només deia el que ja deia la jutgessa de la JLZ, que l’acte electoral havia acabat amb el recompte quan tots van signar la conformitat, i no es podia recorrer”.

Repetim i confirmem: Va haver només un únic recurs de Compromís: contra la proclamació d’electes i davant del TSJ. I eixe recurs va ser impugnat per EU, amb  procurador Vicente Adam Herrero i advocat Julio Merelo Fos.

Si cal, els passarem l’escrit, un escrit on després d’argumentar la seua impugnació conclouen i citem textualment: “Que por todo lo expuesto entendemos que, se deba de archivar el recurso contencioso electoral interpuesto por el partido político COMPROMIS, toda vez que, en NIGUN MOMENTO han agotado la vía administrativa previa, y es más, en todas las actas han estado presentes los representantes de dicho partido político, quienes han firmado las actas con conformidad con la lectura dada por el presidente de la Junta Electoral de la Zona.

Por todo lo expuesto, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SUPLICO; Que por presentado el presente escrito, lo admita, y tenga por IMPUGNADO, el recurso- demanda contencioso electoral interpuesto por el partido político Compromis, interesando EL ARCHIVO del expediente incoado.

En Valencia a 11 de junio de 2015”


Per tant els editorialistes de la Cotorra no tenim que demanar perdó per uns fets que hem escrit sempre des de la veracitat. També rebutgem totalment la frase que ens dediquen en el sentit que “En ètica i moralitat no ens arriben (a EU) a la sola de la sabata”. Una frase totalment desafortunada i que nomes pretén amagar un fet clar i comprobable: EU va impugnar el recurs presentat per Compromís, quan el millor a fer, si tant clar tenien que era una injustícia, era no haver presentat res. 

I que el TSJ decidira. Potser la decisió del TSJ ara seria diferent sense eixa impugnació d’EU després de conéixer per la sentència que el Ministeri Fiscal era favorable a atorgar a Compromís el 10 regidor després de les proves efectuades i la demostració del error en el recompte.

Lamentem també la implicació i interpretació “sui generis” que fan de la formula matemàtica coneguda com a regla o fòrmula D'Hondt. Miren, eixa regla és una formula matemàtica i quan s’aplica els resultats no són interpretables: són els que són i s’ha acabat. I per això no cal cap jutge que els interprete, com si que calen jutges per interpretar les lleis, i un tribunal sentencia una cosa i un altre superior li lleva la raó.

Rebutgem en la part que ens pertoca l’acusació de voler crear mal ambient. No era ni el nostre objectiu ni ho preteníem. Sembla alguns han vist fantasmes on només hi havia informació exacta i documentada. I els reptem a que diguen, en tot el que hem publicat sobre el tema, on hi ha una cosa incerta. Simplement hem dit en cada moment quina la realitat del procés i de la situació de constitució de l'Ajuntament. 


La gent de la Cotorra no té cap culpa de que vostés, la gent d'EU, impugnaren el recurs de Compromís i que, en parlar-ne, ens obliguen sempre per la veritat informativa a esmentar-lo i recordar el que hi demanaven. 

Actualització

Adjuntem un enllaç perquè es descarregueu en pdf la impugnació feta per EU al recurs de Compromís. Nosaltres podrem tindre una visió diferent d'un fet, però mai no hem dit cap falsedat ni mentira. I eixe document ho demostra.

- Document d'impugnació en pdf d'EU.

(Publicat originalment dissabte dia 27)diumenge, 28 de juny de 2015

Concerts de cap de setmana de l'Orquestra La ValldignaL'orquestra La Valldigna ha tancat el curs amb un concert a l'auditori de la SIUM aquest migdia, repetir el que ahir va celebrar a Simat i que ha servit per commemorar el centenari de l'obra de Manuel de Falla "El amor brujo", obra que ha estat interpretada en els dos concerts.  

L'orquestra,  sota la direcció de Manuel Godoy, ha interpretat com a primera part les obres la “Gruta del Fingal Opus 26” de l'obertura “Les Hèbrides” de Félix Mendelssohn i la interpretació del “Concert per a dos violins en Re menor” de J. S. Bach, intervenint com a solistes Bàrbara Selfa i Yazmina Romero.


La segona part ha estat la suite orquestral “El Amor Brujo” de Manuel de Falla, com a commemoració del centenari de l'estrena d'aquesta composició (1915) i ha acabat amb el pas-doble “Suspiros de España” d'Antonio Álvarez Alonso, amb la col·laboració especial de la cantaora Isabel Julve.

Membres del CETV baixen pel barranc d'Otonel


Membres del Centre Excursionista de Tavernes han fet la baixada del barranc d'Otonel, prop de la localitat de Millars. Aquesta activitat continua la iniciada per components del CETV que ja han fet descensos semblants en altres localitats valencianes.

La dreta valenciana contra la proposada consellera d'Educació Gràcia Jiménez


El nou president de la Generalitat, Ximo Puig, ja té una papereta difícil al davant com a conseqüència de la bel·ligerant dreta valenciana, que no ha esperat els tradicionals cent dies per a llençar la primera ofensiva contra el nou govern. Al primer dia ja ho ha fet contra la proposada consellera de Cultura i Educació, Gràcia Jiménez.

Gràcia Jiménez és una independent proposada pel Bloc dins de Compromís que compta amb el recolzament de les principals organitzacions dels sector de l'educació a la qual tres durs articles seguits de Las Provincias, ABC i El Mundo han qualificat de "radical catalanista".
 
La dreta valenciana pretén evitar el seu nomenament, per a la qual cosa ha posat en marxa també el possible pacte entre el PSOE i Ciutadanos per la Diputació d'Alacant. El PP s'ha quedat a només un diputat d'aconseguir aquesta institució i va intentar negociar un acord amb Ciutadanos que finalment no s'ha fet. Davant això el PSOE intenta un pacte amb la formació d'Albert Rivera, per a la qual el perfil de l'alacantina Gràcia Jiménez és un problema. La líder de Ciutadanos, Carolina Punset, ha fet aquesta mateixa setmana un discurs anti-valencià a les Corts que anuncia una dura oposició a les mesures que Gràcia Jiménez podria adoptar al capdavant de la conselleria de Cultura i Educació.

El Bloc, disposat a tot 
 
Dins de Compromís la reacció a la campanya mediàtica ha estat diversa. Mmentre Mónica Oltra ha adoptat una posició molt tèbia, el Consell Nacional del Bloc es va reunir ahir dissabte i va deixar clar que el nomenament de Jiménez és condició indispensable per a la seua participació en el govern valencià. Jiménez compta amb el suport explícit de la comunitat educativa , nascuda a Astúries, és professora i poeta. Membre del sindicat STEPV i d'Escola Valenciana, així com de La Cívica, la gran entitat de defensa de la llengua a Alacant.
-

Ximo Puig ja és president i apareixen tensions per la Conselleria d'EducacióEl socialista Ximo Puig és, des d’aquest matí, el nou president de la Generalitat Valenciana, quan ha pres possessió del seu càrrec després d'haver estat investit dijous amb els suport de Compromís i una part de Podem. 

Puig ha promès sobre l'estatut i la constitució espanyola acatar “sense engany” les lleis i guardar fidelitat a la Generalitat Valenciana. Esdevé el sisè cap del Consell i el segon socialista que ocupa el càrrec, vint anys després de Joan Lerma. 

Puig ha fet un discurso n s’ha adreçat al ministre d'Afers estrangers espanyol, José Manuel García Margallo, present a l’acte, per exigir que s'acabe el tractament discriminatori i de marginalitat que té el govern de Madrid en finançament i inversions. També ha indicat la necessitat de reformar la constitució per renovar el compromís amb les noves generacions. 

El Bloc condiciona el seu suport a tenir la iniciativa sobre la cartera d'Educació 

I de nou discordies en el govern i per la cartera d’Educació, la dels reptes i les dificultats per la situación de l’educació pública i del valencià després dels anys d’abandó i marginalitat del PP.

Educació és una conselleria polémica, difícil i està sotmesa, inevitablement, a un incessant vaivé ideològic. És la pedra de toc de nombroses entitats civils i la gestió té un impacte molt visible en la societat. 

Els negociadors socialistes i de Compromís havien acordat que Sanitat i Educació estarien dirigides per independents: Sanitat a proposta del PSOE i Educació per suggeriment de Compromís.

Ara, per interessos, el pacte trontolla i el punt de fuita ha estat la proposta del Bloc, concretament d’Enric Morera, de que siga Gràcia Jiménez, d’Escola Valenciana i membre de la Intersindical la consellera. Un nom que sembla ser no disposa de tot el consens dins la coalició tal i com ahir es va vore al Consell Nacional de Compromís celebrat a València.

A Iniciativa, amb Mònica Oltra al capdavant, no li agrada Jiménez per l’elevat grau de significació política amb el valencià i la defensa de la llengua i voldria un perfil més acurat en Educació. 
 
El socialista, Ximo Puig, no li té massa fe a Jiménez i, ha passat a contraatacar per controlar Educació. El motiu l’assenyalen molts mitjans de la premsa: Puig vol mantindre una relació correcta i estable amb Ciutadanos, de qui depèn que el pròxim president de la diputació d’Alacant siga socialista. Un perfil massa valencianista a Educació li provocaria tot tipus de pressions i dificultats des la part més dretana del parlament. Sembla ser que la nostra llengua convertida una altra vegada en moneda de canvi, i quan hi ha eixos canvis, ja sabem que sempre perd el valencià. I nosaltres ens recordem qui va posar un model bilingüe en Canal 9, i que va pasar després: monolingüe al 95%, en castellà!!! 

I el Bloc, partit majoritari de Compromís, s’ha plantat. “O Jiménez o marxem del pacte”, com va dir dissabte Enric Morera. El Bloc ha mostrat la seua perplexitat i està decebut per la marxa enrere del PSOE: “Això ja estava parlat i havia quedat clar”, ha dit el Bloc, i rebutgen que els socialistes proposen ara que el conseller siga de l’àmbit de la universitat.

El Bloc ha remarcat que Jiménez compta amb el suport de les principals associacions del país com Escola Valenciana, Acció Cultural del País Valencià o l’STE-PV, el sindicat majoritari, amb un 58%, en les aules. “Gràcia serà la consellera, sense dubte”, manifesten estes fonts.

La partida encara es juga.

dissabte, 27 de juny de 2015

L'ajuntament penja la bandera multicolar en recolzament del col·lectiu LGTB

 
La bandera multicolor penja del despatx de l’alcaldia de l'Ajuntament de Tavernes amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTB que se celebra demà diumenge, 28 de juny, igual que ho fan altres municipis amb alcaldia de Compromís com València, Sagunt o Alzira.

El gran nombre d'ajuntaments que s'han sumat al suport al col·lectiu LGTB ha portat a la secretària d'organització de Lambda, Mariana Urueña, ha manifestqr que “són dies i fets històrics", i confia que el canvi es trasllade a la legislació.

La bandera multicolor s'ha despenjat en el balco de la façana principal de l'Ajuntament de Tavernes, en el despatx d'alcaldia, en un gest de "defensa i reivindicació dels drets LGTB i símbol de la lluita que porta pels seus drets aquest col·lectiu” han indicat fonts del govern municipal de Compromís.
 

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldovi, critica el xantatge de Montoro


El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, considera que els advertiments del ministre Cristóbal Montoro a l’autonomia valenciana, “estan totalment fora de lloc i desacredita per complet al ministre, ja que el caos econòmic i els impagaments als proveïdors són fruit de la nefasta gestió del PP en la Generalitat Valenciana i no del futur govern, que encara no ha pres possessió del càrrec”.

 Baldoví considera que Montoro “està fent un xatatge polític que està totalment fora de lloc i no procedeixen les seues amenaces ara que hi ha hagut un canvi de govern en la Generalitat. Durant els últims quatre anys, Montoro ha guardat silenci sobre els incompliments en el dèficit, sobre els impagaments o sobre el balafiament i ara no pot amenaçar perquè està desacreditat política i moralment per a fer-ho”.

Baldoví ha recordat que la situació financera de la Generalitat Valenciana, és fruit de l’incompliment dels principis bàsics d’igualtat i és perquè el govern central ens ha marginat durant dècades amb el finançament autonòmic. En els últims quatre anys, el PP ha incomplit totes les promeses que van fer als valencians en l’època de Francisco Camps i també totes les promeses que va fer durant la campanya electoral de 2011 Mariano Rajoy. "No han volgut i no han sabut acabar amb eixa marginació històrica que patim, amb un model de finançament nefast i que ens castiga i ara, damunt, a més que no compleixen amb les seues promeses ens amenacen. És totalment intolerable”.

El parlamentari de Compromís ha aconsellat al ministre Montoro que es reserve les amenaces “per a quan estiga en l’oposició a partir de novembre de 2011, perquè el PP correrà la mateixa sort en el Congrés que la que ha tingut en les eleccions autonòmiques i locals del passat 24 de maig”.

La residència de Benirredrà acull avui dissabte un concert de la Ventolin’s Band


La Ventolin’s Band de la SIUM de Tavernes ofereix un concert avui dissabte, 27 de juny, a partir de les 17:30 hores, a la residència de Benirredrà. Serà el primer dels què aquesta formació musical te previst dur a terme durant l'estiu de 2015.

Des què fa tres anys la Ventolin’s Band va començar aquest tipus de concerts per diferents residències de majors, amenitzant les vesprades dels residents, l'interès per comptar amb la col·laboració de la formació musical ha anat creixent gràcies al tipus de música que ofereixen ja que entre el seu repertori s'inclouen melodies de l'època de l'auditori al que es dirigeixen.

divendres, 26 de juny de 2015

L'Ajuntament de Tavernes clausura el taller d’ocupació “Revalorització dels recursos turístics i naturals".L’ajuntament ha clausurat avui el taller d’ocupació “Revalorització dels recursos turístics i naturals de Tavernes" que ha suposat, en paraules de l’alcalde Jordi Joan “un valor afegit per a Tavernes, en ser un mitjà que ha servit per posar en valor el nostre territori i el nostre paisatge i posar-lo al servei dels ciutadans i del turisme”. 
 
 
L’acte ha comptat amb la presencia de l’alcalde, Jordi Joan, el regidor de Foment, Josep Llácer i el de Medi Ambient, Perfecto Benavent. L’alcalde ha tingut també paraules d’elogi per al personal del taller, del qual ha valorat “l’esforç efectuat, tant per l’equip director com dels treballadors del mateix”.
En termes semblants s’ha expressat el regidor de Foment, Josep Llácer, que ha destacat l’interés posat per l’Ajuntament per aconseguir el taller, interés que assenyalava ha estat correspost pels membres del taller.
 
 
La directora, Nieves Santonja, ha dirigit unes paraules on ha explicat els treballs duts a cap en les zones verdes del terme i en les rutes del Racó Joana-Ullals i en la Ruta dels Sentit, sense oblidar la tasca formativa, col·laboració i visites a altres localitats amb finalitat formativa. La directora del taller ha agraït la col·laboració i ajut que sempre ha tingut de l’Ajuntament així com d’altres organismes i entitats externes, remarcant el bon esperit d’equip que ha regnat entre els alumnes i l’equip directiu. Tot seguit, s’ha projectat un powerpoint resum del treball efectuat i al lliurament de diplomes als alumnes.

El Taller Ocupacional ha actuat en zones i paratges tan emblemàtics com el Racó de Joana, l'ermita de Sant LLorenç, el Mirador del Mediterrani, els ullals, i parcs i zones verdes del municipi. A més, s’han recuperat àrees recreatives, sendes, parcs i jardins al hora que s’han ofert serveis d'informació turística, i d’acompanyament i divulgació dels recursos naturals.
-