VISUALITZACIONS DE PÀGINES AHIR : 858
VISUALITZACIONS ELS DARRERS 30 DIES: 20.492

L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no els comentaris rebuts si considera que aporten novetats, punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb la noticia oferida. Els articles d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

dimarts, 6 d’octubre de 2015

PLENARI D’OCTUBRE 2015: L’Ajuntament aprova el Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica


 
El consistori, amb el vot unànime de tots els partits, va aprovar el Pla d’Implantació de l’Administració Electrònica (PIAE) amb l’objectiu de cercar una relació dels ciutadans amb l’administració pública de manera electrònica i que els procediments no usen paper, és a dir, objectiu “zero paper”. 

L’objectiu general del PIAE és proporcionar als veïns serveis perquè exercesquen el dret de relacionar-se amb l’Ajuntament de forma electrònica. Tal com s’avance en la implantació un veí o el seu representant legal podrà presentar documents a qualsevol hora de qualsevol dia de l’any, de forma electrònica, usant per a la identificació el DNI electrònic i els certificats digitals emesos per l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Generalitat Valenciana.
 
Una de les millores que aconsegueix el pla és que un veí no aporte dades o documents que ja són en poder de l’administració, o que puga conèixer els procediments que pot iniciar davant l’Ajuntament. També es vol que puga conèixer l’estat de les tramitacions iniciades de forma presencial com electrònica i obtenir còpia electrònica dels expedients en què conste com a interessat. Igualment l’Ajuntament farà ús d’aquest sistema per fer notificacions de forma telemàtica als veïns que ho hagen triat.

El regidor de Règim Interior, Transparència i Comunicació, Enrique Chofre, va assenyalar que, a més de complir amb la Llei, es faciliten els tràmits i gestions dels ciutadans amb els serveis públics, i es fan més àgils, eficients i accessibles els serveis que es dóna des de l’Ajuntament. 
 
En poc de temps hi ha previst que entre en funcionament el nou equipament de processament de dades que donarà resposta a tota la gestió de l’Ajuntament, tant en aplicacions de gestió tradicional (padró habitants, tributs i recaptació, cadastre...), com les aplicacions específiques que s’implantaran per a suport de l’administració electrònica (canals de comunicació, seu electrònica, registre telemàtic...).
-

PLENARI D'OCTUBRE 2015: L’Ajuntament aprova el “Pla d'Ajust Econòmico-financer” amb els vots de Compromís i EU


El “Pla d'Ajust Econòmico-financer” té com a objectiu de corregir les necessitats de finançament i els compromisos derivats de la regla de despesa segons la liquidació del pressupost del 2014. Remarquem que el pressupost inicial és sempre una previsió, un projecció sobre l’economia municipal d'eixe any, i els desajustos que s’hi produeixen es corregeixen, en aquest cas amb el “Pla d'Ajust Econòmico-financer”.

El regidor d’Hisenda, Perfecto Benavent va explicar que en el cas de necessitats de finançament són 51.700 euros i l'incompliment amb la regla de despesa, degut a la incorporació de romanents de crèdit amb finançament afectat era de 284.000 euros. 

Les correccions previstes en el pla són disminuir despeses per treballs realitzats per altres empreses (40.000 euros), per contractes d’estudis tècnics d'urbanisme (45.000 euros) i per la disminució de la quota ordinària de la Mancomunitat de la Valldigna en 200.000 euros. 

Perfecto Benavent recordava al plenari que l’Ajuntament tindrà molt menys ingressos el pròxim 2016: 600.000 euros deixarà de recaptar per l’IBI corresponent a les terres urbanitzables que pagaran com a rústiques, tindrà 208.000 euros menys de participació en els tributs de l’estat, com a conseqüència de l’abaixada del valor cadastral i haurà de pagar 320.000 euros d’amortització del préstec que va efectuar per a pagar els 3’5 milions d’euros de deute als proveïdors que va deixar el PP.

A pesar de tot això, és un Pla que és necessari redactar des d’Intervenció per accedir a les subvencions de la Diputació” recordava el regidor.

El PP va indicar que com era un pla per a corregir derivacions del pressupost del 2014 aprovat només pel govern Compromís-PSOE, s’abstindria. 

El regidor del PSOE, Víctor Borràs, va dir que era un Pla innecessari i fet per a cobrir retallades en les partides que es proposaven, considerant que era una simple excusa per tapar eixes retallades. Cal recordar – açò ho diguem nosaltres- que la redacció i informe preceptiu i positiu és obra de la Intervenció Municipal i el pla busca corregir els desajustos del pressupost del 2014, aprovat essent el Sr. Borràs responsable d’Hisenda

EU a través del regidor Eduardo Bononad assenyalava que feia uns dies que s’havia elegit la Mancomunitat i no semblava lògic eixe retall de quota per al 2016. 

El regidor d’Hisenda va tornar a remarcar que no es el govern de Compromís qui decideix si cal o no el pla, sino que és el ministre Sr. Montoro qui envia les normes d’obligat acompliment i sobre quins paràmetres s’has d’actual i el govern municipal només fa que obeir i complir. 

L’alcalde Jordi Joan cloïa el debat tornant a repetir que no és un pla fet a gust, sinó imposat per l’Administració, i amb el qual pots estar o no d’acord, i nosaltres no estem gens d’acord amb la regla de la despesa, però és la llei i s’ha de cumplir. 

Jordi Joan considerava que els plans de Montoro són un camí més a l’austericidi que ha imposat el govern del PP, però no quedava altre remei que complir-los per poder accedir a les ajudes i subvencions de l’Administració, com per exemple les de la Diputació. 

Compromís i EU van votar a favor, el PP es va abstindre i el PSOE va votar en contra del pla.

dilluns, 5 d’octubre de 2015

PLENARI D'OCTUBRE 2015: Avui hem tingut plenariAquesta nit hem tingut plenari. I un plenari d'octubre un poc especial perquè, com deia l'alcalde Jordi Joan en iniciar la sessió "s’enceta una nova etapa en ser el primer ple que, els expedients dels punts de l'ordre del dia, han sigut publicat a la web municipal i no solament han tingut plasmació en l’ordre del dia"

L’alcalde remarcava que Tavernes és el primer ajuntament que dona eixa pas, i amb això facilita la informació sobre els temes municipals i el funcionament de l’Ajuntament a tots els veïns "i per tant dóna una major participació i també és un pas endavant per la transparència i la responsabilitat davant dels ciutadans. Alhora que permetrà conéixer el posicionament de cada grup polític".

Segons les paraules de l'alcalde, la informació que es publique en el web municipal només quedaran sotmeses al que diu marca la llei sobre protecció de dades, per tant eixes dades no seran mai publicades. Un altre tema a considerar es que el web informarà del dictamen provisional de la comissió però no el sentit de la votació, donat que pot canviar en el plenari.

Eixa tasca d'informar amb equilibre sobre els assumptes públics i deixar-los encabits dins del que marca la "llei de protecció de dades" no és tasca fàcil. La implantació de la llei - com recordava l'alcalde- ha permés a l’Ajuntament rebre una distinció per la seua posada en practica, com també fa uns dies Tavernes ha rebut una altra distinció com a municipi de més de 15.000 habitants més transparent del País Valencià. 

L’alcalde remarcava que la transparència no és una qüestió atribuïble a un partit polític sinó a tota la institució, en aquest cas l’ajuntament, i va avançar que la previsió a partir del pròxim novembre és retransmetre per internet tots els plenaris.

I la veritat pensem que sí, que serà una cosa bona i també perquè permetrà als veïns, si tenen la paciència de visionar la sessió completa - la d’anit durava més de dos hores- conéixer com és la realitat d'un un plenari i com alguns, de vegades,  fan broma d'alguns punt de la sessió amb comentaris irònics, o xirigota de part del text que es debat, o apliquen una rialleta burleta sobre el que s’està debatent, una cosa que considerem una falta total de respecte al mateix consistori i als assistents. 


També es podrà comprovar com hi ha qui va al plenari sense haver-se llegit o estudiat els punts a debatre o les bases d'una convocatòria sobre la qual va a parlar i són capaços de proposar qüestions – com el ditxós mur del riu Vaca - quan és impossible contemplar-lo per les bases de la convocatòria, i no es pot encabir ni usant un calçador.

Suposem que a partir de novembre, amb les càmeres de la sala gravant i a les cases veïns observant el plenari, quelcom d'això canviara. 


Continuarem informant del contingut del plenari en pròxims escrits.


Calen foc a una zona del Cambro
Aquesta vesprada, fa nomes mitja hora, s’ha declarat un incendi en la zona del Cambro, prop de l’Institut Valldigna. L'incendi ha estat clarament provocat o bé fruit d'una completa acció de cries que hauria pogut tindre greus conseqüències de no haver estat per la intervenció ciutadana, que vist l’incendi s’ha posat a apagar-lo.

L’incendi s’ha produït al costat d’un pi i hi havia cartrons que han cremat i que serien els que haurien calat foc els autors, en un dia molt perillós pel vent que bufa.
 

Els veïns que s’han adonat han iniciat la tasca d'apagar el foc amb rames i han avisat a la policia local, que ha acudit de seguida i amb l'ús d'extintors han pogut apagar el foc abans que s’escampés. Ara està apagat però no obstant ens diuen que s’ha donat avís als bombers perquè refreden la zona s'evite un reavifament del foc. 
 
Felicitem i agraïm els veïns i les forces de seguretat el seu comportament i rapidesa a actuar.

Les millores introduïdes en el servei de platja accessible fa possible que més de 3.000 persones usen aquest servei.


Punt de platja accessible

 L’Ajuntament de Tavernes ha fet balanç del servei que presta en els dos punts de platja accesible, un en la platja de la Goleta i un segon en zona de Padur, i on ha través de les valoracions dels usuaris s’ha pogut conéixer que més de 3000 persones han usat enguany aquest servei.

La Cotorra ja va informar el passat mes de juny de les gestions dutes a cap per la regidora de contractació, Llum Sansaloni,  amb la concessionària per ampliar el servei de platja accessible de manera gratuïta per a l’Ajuntament. Així el servei passava també a prestar-se la segona quinzena de juny i la primera de setembre, a més dels mesos de juliol i agost, i s’incrementava l’horari de 11 del matí a les 14 hores.

Presentació de les millores i servei de salvament i socorrisme
Els usuaris han valorat molt positivament la utilització i el funcionament de les instal·lacions, que disposen d’un servei adaptat i també del material necessari com ara cadires amfíbies i elements de flotació o crosses adaptades.

La major part dels més de 3.000 persones han fet ús del servei en el mes d’agost (unes 1.800 persones) de les quals el 90% tenen alguna discapacitat o són persones majors de 65 i procedeixen tant del País Valencià com de fora.

Per la seua banda la Regidoria de Foment Local, a través del regidor Josep Llácer, ha indicat que l’objectiu de l’Ajuntament es dotar els dos punts amb tots els equipaments que calen a les persones amb diversitat funcional i assegurar-los poder  accedir a les platges.

L’Ajuntament ha dedicat un total de 6 persones- molts  becaris de la Diputació- que han dut a cap les tasques per aconseguir la participació dels usuaris, augmentar la seua autonomia i capacitat personal i la plena integració social dels usuaris. Així mateix han mantingut netes les passarel·les i les rampes, i han disposat de material adaptat necessari per a la visita de grups, associacions o residències.

L’Ajuntament pretén millorar encara més el servei per a l’any que ve amb l’increment de dues cadires més.
-

No me’n recorde… Se m’ha oblidat….

Tens problemes de memòria? Si eres una persona major i notes que et falla la memòria, tens una bona ocasió per exercitar-la apuntant-te al “Taller de memòria per a persones grans” que ha organitzat l’Ajuntament a partir del 15 d'octubre. Podeu inscriure-vos fins el dimecres, dia 14. 

El taller serà a partir del dia 15 entre les 4 y 5’30 de la vesprada i les activitats es duran a cap mitjançant tècniques i jocs de memòria, mentre compartiu experiències i records amb altres veïns, una activitat que ajuda també a exercitar-la.

Les inscripcions les podeu fer al Centre Social Rojas Almel·la (antic Hospital) i a Serveis Socials del Braç Treballador. 

Si llegiu el cartell, hi trobareu tota la informació.

Els pactes que vénenEl mal resultat de “Catalunya Sí que es Pot” en les eleccions catalanes, sumat el discurs agressiu de Pablo Iglesias en la campanya i les exigències de supeditar les altres forces al seu projecte polític, li poden crear un important problema davant les eleccions espanyoles de desembre. 

Podemos preparava una estratègia que volia sumar el suport de forces polítiques com Compromís al País Valencià i d'altres forces nacionalistes arreu de l’Estat Espanyol, tot amb l’objectiu de reforçar la seua candidatura a la presidència de la Nació i aconseguir un resultat que reforçara aquesta possibilitat. 

A nivell espanyol, fa uns mesos semblava tot clar i que tenia tancat la majoria de pactes que, després les eleccions catalanes, se li han complicat i molt al partit de Pablo Iglesias. 

A Catalunya el mal resultat i la manca d’autocrítica de Pablo Iglesias ha causat malestar en sectors d’Iniciativa i això genera un ambient enrarit. A les illes, l’estil de la campanya catalana ha aixecat molts recels en MES, la força que dirigeixen els nacionalistes del PSM. Es tem el to lerrouxista de Pablo Iglesias, i que aquesta formació haja votat al parlament balear junt al PP contra nomenaments del nou govern ha despertat també recels gens dissimulats. 

A Galiza, el BNG, el moviment històric del nacionalisme gallec, s’ha desmarcat ja del pacte. A més, les altres forces gallegues disposades a un pacte (ANOVA, IU...) no accepten que la candidatura tinga el nom Podemos com a marca prioritària i, tal com passa al País Valencià, volen també un grup parlamentari gallec propi a Madrid. 

I finalment tenim el País Valencià, on Podemos donava per fet l’aliança amb Compromís i fer una candidatura, possibilitat impulsada per Mónica Oltra, fervent partidària de l’acord. Nomes cal recordar que Iniciativa pel Poble Valencià, el partit d’Oltra, ha acordat per un 81% donar suport a l’acord però també cal recordar que el panorama ha canviat les darreres setmanes arran de la votació dels altres grups que integren Compromís. 

Així els dos grups més importants de Compromís, el Bloc Nacionalista Valencià com els independents de Gent de Compromís han votat en contra del pacte. Iniciativa ja ha dit que podria presentar-se amb Podemos, a banda de Compromís. Si això passa no cal ni dir que els resultats serien més una resta que una suma i allò que espera Pablo Iglesias no s’aconseguiria. 


La presència de Joan Baldoví, l’únic diputat valencianista a Madrid, és un molt bon reclam per al Bloc, fins i tot si cal enfrontar-se a Oltra i la seua dèria de buscar com siga un pacte que rebutgen majoritàriament les bases del Bloc (majoritari) i Gent de Compromís.

diumenge, 4 d’octubre de 2015

L'ESTAT DE LA QÜESTIÓ: Els valencians i valencianes ¿som "tontos"?La Generalitat Valenciana ha acusat Mariano Rajoy, president del Govern d'Espanya, del PP, d’actuar amb una profunda deslleialtat democràtica amb el govern valencià i els valencians que representa i se li ha censurat assistir a un acte del partit a València i no ser capaç en tres mesos, ni eixe dia – el dissabte passat- de cercar uns minuts per a reunir-se amb el president Puig.

Per a la Generalitat, suposa una “deslleialtat institucional incompatible amb un Estat Democrátic” i que contínua els greuges ja coneguts del PP: Rajoy en els seus anys ha deixat d'invertir més de 2.000 milions a el País Valencià, ha continuat amb el sistema de finançament injust que ens ha privat de 13.000 milions l'última dècada i no ha sigut capaç de reestructurar el deute de la comunitat, procedent en gran part dels desajustaments en el finançament i a la falta d'inversions.

Només una dada: en el 2016 la Generalitat haurà de pagar un mínim de 4.000 milions d'euros de deute, un deute heretat de l'etapa de govern del PP en la comunitat i que en total suma ja vora 40.000 milions.

El full de ruta del nou govern valencià passa pel diàleg amb Madrid però si el diàleg no es produeix es recorrerà a la via dels tribunals. El Consell vol un 9 d'Octubre reivindicatiu, on els valencians “a una veu” demandem allò que ens correspon per població i per situació econòmica i que el govern de Madrid, tant del PSOE com del PP, ens venen negant any rere any.

I mentre tenim/patim eixa greu situació, vam poder escoltar a Rajoy repetir una altra vegada una vella promesa, la mateixa que ha sigut incapaç de complir en els seus anys de govern i que ara – es nota que el 20 de desembre hi ha eleccions- torna a repetir: Hi haurà un canvi en el model de finançament si ell torna a governar.


Els valencians i valencianes ¿som "tontos"? Per a Rajoy i el PP deu ser que sí, perquè continuen en unes promeses que no han volgut complir en 4 anys de majoria absoluta.Com les electorals d'abaixar impostos, acabar amb la desocupació...

Rajoy en el discurs era capaç de dir que si no hi havia diners no es podia repartir res. ¡Quin cinisme! Millor haver dit que diners per als valencians no hi havia, perquè anaven a altres llocs: sí que hi havia diners per a l'AVE a Galiza, l'AVE a Palència, per a les inversions en la majoria de les autonomies o per a impulsar, en contra de l'opinió d'Europa, el corredor central, el que passa per Madrid, el lloc de l'aposta europea del Corredor del Mediterrani, que segueix esperant.

L'Estat de la Qüestió expressa només l'opinió de l'equip de la Cotorra de la Vall